top of page
Integritetspolicy

Integritetspolicy

Det här är villkoren för Sannas Yoga

Med “Sannas Yoga”, i de här villkoren menar vi Sannas Yoga och dess anställda, och vår leverantör av hemsidan Wix.com Ltd., men inte andra underleverantörer. Dessa villkor gäller när du registrerar dig som kund hos Sannas Yoga. Det innebär att du godkänner att Sannas Yoga registrerar dina personuppgifter i vårt kundregister (se datahantering).

Datahantering, personuppgifter
En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till exempel insamling, registrering och lagring. För att du ska kunna bli kund/medlem behöver Sannas Yoga samla in namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress till vårt bokningssystem Touchup Booking, faktureringssystem Björn Lundén och nyhetsbrev.

 

Syfte
Syftet med uppgifterna är att skapa en kundprofil så att du kan köpa ett yogakort hos oss kopplat till dig och kunna boka klasser, kurser och workshops. 

Hantering av uppgifter
Dina uppgifter kommer endast hanteras av Sannas Yoga och Wix.com Ltd.. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter, e-postadress eller annan kundinformation till tredje part utan ditt medgivande. 

Sannas Yoga kommer att skicka nyhetsbrev med information om det som pågår i yogstudion och det som kan vara av intresse och skapa mervärde för dig som medlem/kund.

Lagring och gallring av personuppgifter
Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen såsom de beskrivs i denna personuppgiftspolicy. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

 

Borttagande/ändring av information
Du kan när som helst begära information om dina personuppgifter som vi behandlar.

Du kan när som helt begära att vi ändrar din information eller raderar dina uppgifter (OBS om det är kopplat till ett gällande yogakort kommer det också tas bort ur vårt system).

Du kan avregistrera dig från nyhetsbrevet genom att klicka på avregistreringslänk i brevet.

bottom of page